โรงเรียน
สกลนครบุรีรักษ์การบริบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ โรงเรียน
ประกาศเมื่อวันที่ 13 August 2017 (09:08:06)
วิสัยทัศน์ โรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

สถาบันผลิตบุคลากรผู้ช่วยพยาบาล เภสัชกร ทันตกรรม ผู้ช่วยแพทย์ความงาม และการบริบาลที่เป็นเลิศ มีมาตรฐานสูง ได้รับความเชื่อถือระดับสากล สร้างสรรค์ดีสูงสังคม

 

เป้าหมายโรงเรียน

5 ปี ยกฐานะเป็นวิทยาลัย

10 ปี ยกฐานะเป็นวิทยาลัย

 

เป้าหมายนักศึกษา

ปี 1-3 สามารถรองรับนักศึกษาปีละ 500 คน

ปี 4-10 สามารถรองรับนักศึกษาได้ ปีละ 1000-5000 คน

 

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน

โทร 045311828

0804593311

0854394099

ภาพข่าว-ภาพที่เกียวข้อง
VDO ที่เกี่ยวของ