โรงเรียน
สกลนครบุรีรักษ์การบริบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน หลักสูตรพิเศษ 29,000 บาท ด่วน0854394099
ประกาศเมื่อวันที่ 24 February 2016 (05:02:30)
สมัครเรียน หลักสูตรพิเศษ 29,000 บาท ด่วน0854394099

หลักสูตร การดูแลเด้กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ

สามารถทำงานได้หลายตำแหน่งใน โรงพยาบาล รัฐบาลและเอกชน คลินิก บริษัทด้านสุขภาพชั้นนำ ทั่วประเทศ ทั้งในและต่างประเทศ

อาทิเช่น พนักงาน.....

1. ผู้ช่วยแพทย์ 

2. ผู้ช่วยการพยาบาล  

3. ผู้ช่่วยเภสัชกร  

4. ผู้ช่วยทันตแพทย์  

5. ความงามครบวงจร  

6. การบริบาล   เป็นต้น

โรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริบาล

โรงเรียน 045-311828

ผอ.ภู 085-4394099

ผอ.ไนช์ 080-4593311

ผอ.พร 094-2677173

ภาพข่าว-ภาพที่เกียวข้อง
VDO ที่เกี่ยวของ