โรงเรียน
สกลนครบุรีรักษ์การบริบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีการสมัครเรียน
ประกาศเมื่อวันที่ 4 October 2015 (06:10:27)
วิธีการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน 

          (โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างว่างเป็นพนักงานของโรงเรียน หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 080-4593311/085-4394099)

    1. สมัครที่โรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริบาลใน วันเสาร์หรือ วันที่นักเรียนสะดวก

    2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของโรงเรียน แล้วถ่ายเอกสารสลิบ  ส่งให้โรงเรียน เพื่อโรงเรียนจะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป

    3. เลขบัญชีในการโอนค่าสมัครหรือค่าเล่าเรียน

นางสาว วารินี ปล้องนิราศ

ธนาคารกรุงไทย 773-0-09750-8 สาขาตลาดบิ๊กซีอุบล

ธนาคารไทยพาณิชย์ 530-288655-0 สาขาอุบลราชธานี

    4. สมัครที่บ้านของนักเรียนหรือที่โรงเรียนของนักเรียน (ในช่วงเวลาที่ได้นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน)

    5. สมัครทางอินเตอร์เน็ต:

Web: http://www.urrsk.com/site/register

Facebook: ผอ.วารินีอุบลบุรีรักษ์การบริบาล 

Line: urrnice

(โดยปริ้นใบสมัครแล้วส่งให้ทางรร.ทางFacebookทาง Line หรือE-mail)

      6. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่:

ผอ.วารินี ปล้องนิราศ โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล (สมัครเรียน)

272/12-13 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

          1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด

          2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน1 ชุด

          3) สำเนาวุฒิการศึกษาระดับม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรีและกศน. จำนวน 1 ชุด หรือใบรับรองการศึกษาหากยังไม่จบการศึกษา(สามารถยืนในวันรายงานตัวได้) หรือยื่นเพิ่มเติมหลังจากได้รับวุฒิการศึกษาแล้ว

          4) รูปถ่าย 1 รูป ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว

          5) สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา (สำหรับนักเรียนที่ต้องการกู้ยืม ธกส.) จำนวน 1 ชุด

          6) ค่าสมัครเรียน จำนวน 4,000บาท ผ่อนค่าสมัครได้ (หักออกจากค่าเทอม) เพื่อจองสิทธิรับทุนฟรี 20,000 บาท (หากค่าสมัครยังไม่พร้อม นักเรียนสามารถผ่อนชำระเป็นงวดๆ ได้ก่อนเปิดเรียนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป)

 

โรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริบาล

(สาขาอุบลราชธานี/สกลนคร/ศรีสะเกษ)

โรงเรียน 045-311828 ผอ.ภู 085-4394099 ผอ.ไนช์ 080-4593311/064-0341659 ผอ.พร 094-2677173

ภาพข่าว-ภาพที่เกียวข้อง
VDO ที่เกี่ยวของ